SPOLEČNĚ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Vážení spoluobčané, vzhledem k situaci, jenž je s onemocněním COVID-19, jsme se rozhodli doménu www.zlín.eu, kde běžně funguje webová stránka Váš PC Servis, dočasně uvolnit pro potřeby informování o aktuální situaci.

Informace
na oficiálním webu
města Zlína

Uvolněná opatření platná k 27. 4. 2020

Zlín – Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Plán na postupné uvolňování opatření v České republice v souvislosti s koronavirem má pět etap. V textu níže naleznete uvolněná opatření platná k 27. 4. 2020. Kompletně zpracovaný přehled uvolněných opatření včetně konkrétních doporučení naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Uvolněná opatření k 27. 4. 2020:

 • Volný pohyb osob – omezení volného pohybu na veřejně dostupných místech nově v počtu nejvýše 10 osob, stejné omezení platí i pro trénink sportovců a sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, výjimka z omezení trvá pro členy domácnosti, výkon povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a účast na pohřbu, zůstává v platnosti dodržování 2 metrového odstupu od jiných osob. Obnovení spolkové činnosti – setkání se může účastnit v jednu chvíli nejvýše 10 osob. Platí od 24. 4. 2020
 • Provozovny do 2 500 m2 (včetně turistických informačních center), pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)
 • Autoškoly
 • Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny, umývárny s výjimkou záchodů)
 • Knihovny
 • Bohoslužby do 15 osob jsou umožněny již od 24. 4. 2020
 • Zoologické botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory)
 • Osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob.

Povolení neplatí pro:

 • provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5 000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor,
 • provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko,
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko, 
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu,
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost

Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky).

Městské informační a turistické středisko

Od pondělí 27. dubna se po šesti týdnech znovu otevře Městské informační a turistické středisko v budově radnice.

Provozní doba MITS bude následující: Po, St   8.00-17.00        Út, Čt, Pá   8.00-15.00

Vstup bude umožněn vždy pouze dvěma návštěvníkům současně. Fungování Magistrátu města Zlína je i nadále zachováno v podobě po, st 8.00 – 17.00 hod. na základě předchozí telefonické či emailové domluvy. V neúřední dny bude radnice mimo MITS uzavřena.

Suchý důl se vrací do běžného režimu

Od pondělí 27. dubna se vrací skládka Suchý důl do běžného režimu, svůj odpad zde mohou odevzdávat již také domácnosti. Na skládce bude platit běžná provozní doba (po – pá 7.00 – 19.00 hod, so 8.00 – 12.00 hod). Stále však platí nutnost dodržovat preventivní opatření, tedy mít roušku a zachovávat rozestupy. Doposud byla skládka přístupná pouze pro svozové vozy Technických služeb Zlín a firmy.

Otevírá se i Zoo Zlín

Zlínská zoo po šesti týdnech znovu otevře v pondělí 27. dubna svůj areál. Pro návštěvu zahrady budou platit určitá pravidla, která respektují pokyny vydané vládou České republiky pro otevření venkovních areálů zoo. Návštěva tak bude možná pouze se zakoupenou elektronickou vstupenkou nebo na základě předložení platné celoroční permanentky. K dispozici bude prozatím jen hlavní vstup. Otevřou také restaurace v areálu zoo, drobné občerstvení nabídnou formou okénkového prodeje. Areál zoo bude přístupný od 8.30 do 18.00 hod. Více infomrmací naleznete na webu Zoo Zlín.

Infopoint v Památníku Tomáše Bati zahájí provoz

Zlín – Na základě harmonogramu otevírání provozoven, který ve čtvrtek 23. 4. představila vláda, otevře pro veřejnost infopoint Památníku Tomáše Bati. Samotný objekt Památníku však i nadále zůstává uzavřen.

Aktuální provozní doba infopiontu je od pondělí 27. dubna: pondělí, středa 8–17 h a úterý, čtvrtek, pátek 8–14 h.

Pro splnění nároků na zvýšená hygienická opatření v podmínkách infopointu je omezena přítomnost návštěvníků. V jednu chvíli mohou být uvnitř nanejvýš dvě osoby.

Vložil/a: Tomáš Melzer

zdroj: zlin.eu