SPOLEČNĚ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Vážení spoluobčané, vzhledem k situaci, jenž je s onemocněním COVID-19, jsme se rozhodli doménu www.zlín.eu, kde běžně funguje webová stránka Váš PC Servis, dočasně uvolnit pro potřeby informování o aktuální situaci.

Informace
na oficiálním webu
města Zlína

Upozornění k vyvážení odpadu

Zlín – Technické služby Zlín informují občany, že svoz popelnic bude i nadále probíhat v běžném režimu. Od 30. března 2020 bude také probíhat pravidelný 14denní svoz hnědých nádob s bioodpadem.
S ohledem na mimořádnou situaci ale Technické služby Zlín až do odvolání ruší:

–          sobotní mobilní svozy odpadu (objemných a nebezpečných odpadů, kovů a bioodpadu),

–          sobotní přistavování velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad,

–          jarní úklid (sobotní mobilní svoz objemného odpadu a bioodpadu), který ve spolupráci s Technickými službami Zlín organizuje Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína.

Do odvolání rovněž platí některá dříve přijatá opatření:

–          uzavření sběrných dvorů (firmy mají možnost uložení odpadu na skládce, občan si může objednat přistavení velkoobjemového kontejneru, po bezhotovostní úhradě zálohy),

–          veřejná wc – mimo provoz

–          tržiště Pod kaštany – mimo provoz,

–          parkoviště i parkovací automaty – mimo provoz,

–          prodejní a výdejní místa v areálu v Loukách či v podchodu u náměstí Práce jsou uzavřena (známku za odpad lze zaplatit fakturou či kartou přes platební bránu, následně je známku posílána poštou. Ideálně je domluvit se na přesném postupu na 577 111 411)

–          prodej služeb zákazníkům pouze vzdáleně (zprovozněna platební brána pro všechny druhy úhrad služeb).

Více informací je k dispozici na webu technických služeb www.tszlin.cz

zdroj: zlin.eu