SPOLEČNĚ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Vážení spoluobčané, vzhledem k situaci, jenž je s onemocněním COVID-19, jsme se rozhodli doménu www.zlín.eu, kde běžně funguje webová stránka Váš PC Servis, dočasně uvolnit pro potřeby informování o aktuální situaci.

Informace
na oficiálním webu
města Zlína

Informace k zápisu dětí do 1. tříd ve Zlíně

Zlín – Mimořádná opatření vlády chránící obyvatelstvo před nákazou koronavirem si vyžádala změnu při zápisu dětí do základních škol. Letošní zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem a Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně se uskuteční bez přítomnosti dětí, a to v původním termínu 3. dubna 2020.

Rodiče, kteří nemohou využít dálkový přístup, se dostaví do školy dle času, který si zaregistrovali ve škole na webu www.zapisdozszlin.cz

Nemůže-li se zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu v uvedený den, je třeba si domluvit telefonicky (nejlépe do 12 hodin v daný den) jiný termín schůzky.

K zápisu je nutno přinést vytištěnou přihlášku, občanský průkaz a rodný list dítěte. Jestliže neměl zákonný zástupce možnost dítě doma zaregistrovat a přinést si vytištěnou přihlášku s sebou, bude s ním registrace provedena přímo ve škole.

V případě, že se před školou shromáždí více osob, budou do budovy školy moci vcházet po skupinkách, dle pokynů pracovníků školy.

Podrobnosti k zápisu jsou uvedeny na plakátech, které jsou vyvěšeny na školách, na webu města www.zlin.eu/zapis-do-zs-2020-2021-cl-2985.html a na www.zapisdozszlin.cz.

zdroj: zlin.eu