SPOLEČNĚ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Vážení spoluobčané, vzhledem k situaci, jenž je s onemocněním COVID-19, jsme se rozhodli doménu www.zlín.eu, kde běžně funguje webová stránka Váš PC Servis, dočasně uvolnit pro potřeby informování o aktuální situaci.

Informace
na oficiálním webu
města Zlína

MP Zlín upozorňuje na omezení vyplývající z krizových opatření. Jejich kontroly jsou nekompromisní, hrozící postih je vysoký

publikováno: 26.3.2020

Zlín – Městská policie Zlín upozorňuje veřejnost, že pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky stále platí nouzový stav.

Mezi nejdůležitější omezení patří:

§ zákaz volného pohybu osob mimo stanovené výjimky,

§  zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa); k ochraně je možné využít respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapénkové infekce;

§  zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti,

§ zákaz přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb,

§  zákaz přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb,

§  zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách mimo stanovené výjimky,

§  zákaz přítomnosti v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2 v čase mezi 8.00 hod. a 10:00 hod. s výjimkou osob starších 65 let věku a jejich nezbytného doprovodu, držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu,

dále platí pro osoby pobývající na území České republiky nařízení:

  • omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů,
  • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
  • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

Mezi důležitá doporučení pak patří:

§  osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Porušení těchto povinností může být přestupkem podle zákona o krizovém řízení nebo o ochraně veřejného zdraví a zákon na ně pamatuje s velmi vysokými pokutami. Na kontrolu těchto povinností se proto v rámci běžné hlídkové služby zaměřují také strážníci Městské policie Zlín.

Krátce po zavedení povinnosti mít mimo bydliště zakryté dýchací cesty prováděly hlídky MP Zlín informování veřejnosti a v desítkách případů také poskytly spoluobčanům respirační roušky. Obecně lze říci, že ochota a disciplinovanost občanů při dodržování tohoto omezení je velmi vysoká a až na několik výjimek strážníci prozatím nemuseli přikročit k jejich postihu.

Zmíněnou výjimkou je např. událost ze čtvrtku 19. března 2020, kdy ve čtvrti Podvesná ležel bez nasazené respirační roušky 49letý cizinec, který se před pár dny vrátil ze zahraničí, a který měl mj. také problémy s dýcháním. Strážníci museli použít všechny dostupné osobní ochranné prostředky a muže následně předali k dalším úkonům zdravotnické záchranné službě. Následné vyšetření na nákazu COVID-19 bylo naštěstí negativní. 

Další případ se týkal 40leté ženy ze Vsetína, kterou bez zakrytých dýchacích cest přistihla hlídka MP Zlín poprvé v neděli 22. března 2020. Strážníci ji v tomto případě poučili o povinnosti vyplývající z krizových opatření a poskytli jí respirační ústenku. O dva dny později ji pak na obdobnou skutečnost upozornila další hlídka, a když ji ve stejný den o pár hodin později spatřil operátor kamerového systému opět s odkrytými dýchacími cestami, pomyslný pohár trpělivosti přetekl. Hlídka MP Zlín tentokrát její přestupkové jednání oznámila k dalšímu řízení správnímu orgánu.

Samostatnou kapitolu pak tvoří kuřáci, kteří dráždí také nemalou část veřejnosti. Upozorňujeme, že tento zákaz platí generálně a v případě, že se člověk potřebuje najíst, napít nebo nevydrží bez cigarety, neměl by se v žádném případě zdržovat na veřejnosti, kde by mohlo dojít k ohrožení dalších osob.

Od 24. března 2020 pak platí nařízení pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

Při jedné z kontrol tak strážníci museli vysvětlit nové omezení skupině studentů, která se sešla ke konzultaci ohledně školních povinností spojených s maturitou v jednom ze zlínských parků.

Každé z výše uvedených opatření také stanoví určité výjimky. Strážníci je znají a při řešení každé situace posuzují, zda byly naplněny. Děkujeme mnohým spoluobčanům, že jsou pozorní ke svému okolí, ale zdaleka ne ve všech případech, které nám oznamují, se vždy jedná o protiprávní jednání. Proto jsme rádi, když se nám podaří situaci vysvětlit bez toho, aby přitom docházelo k mnohdy zbytečnému projevu emocí.

„Jsme si vědomi, že nouzový stav se všemi jeho omezeními je pro občany nový a adaptace na nové podmínky není vždy jednoduchá. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se s touto nelehkou situací umí vyrovnat a respektují uložené zákazy a nařízení. Současně chci upozornit ty, kteří je budou porušovat, že jakékoliv ohrožení ostatních nebudeme tolerovat a učiníme vše proto, aby neunikli postihu,“ dodal závěrem ředitel MP Zlín, Ing. Milan Kladníček, MBA. 

Vložil/a: Lukáš Fabián

zdroj: zlin.eu